Budakovo Brdo (1317 m) je prostran i razvučen hrbat, u svom vršnom dijelu pokriven travnatim livadama. Diže se iznad Skropovca na Premužićevoj stazi.

Zbog svog smještaja i slobodnog vidika otvara pogled na primorsku i na kopnenu stranu planine. Na jugozapadnom obronku njegovog brijega Soline nalazi se nalazište velebitske degenije.

S vrha se pruža pogled u svim smjerovima, a posebno se ističe onaj prema priobalju i otocima, Bačić Kuku i Šatorini.

Vrh je označen gomilom kamenja u koju je zapiknuta metalna štanga, na koju je ugrađena upisna kutija i žig.