Područje dugo 25 km između prijevoja Veliki Alan i štirovačke ceste koja se odvaja od Sjevernog Velebita te poprečne ceste Karlobag-Gospić koja ga odvaja od Južnog Velebita.

Srednji Velebit se može podijeliti na područje Šatorine i Dabarskih kukova koje spaja uzdužna Premužićeva staza, tako da među njima nema jasne granice.

Lička istočna strana je puna crnogoričnih šuma, najpoznatije su šume Štirovače, tj. ostaci nekadašnjih prašuma.

Štirovača je zaštićena 1965.godine kao posebni rezervat šumske vegetacije. Na jugu prema Baškim Oštarijama, nalaze se slikoviti Dabarski kukovi koji su dobro prometno povezani, za razliku od Štirovače koja je teško pristupačna i daleko od prometnih veza.