Hrastovička gora omogućava ugodne izlete, a svaka staza pruža drugačiji doživljaj. Uz markirane planinarske staze, odličnu prigodu za planinarenje pružaju i nemarkirani putovi i ceste.

Ovisno o polaznoj točki, planinarenje traje sat i pol do tri sata, a sve staze vode do najvišeg vrha Cepeliš na kojem se nalazi planinarski dom "Cepeliš" i vidikovac na visini od 415 m.

Vrh je označen s geodetskom piramidom. Na njoj je istaknuto ime vrha te je učvršćen i metalni žig.