Pokuplje je mikroregija u Hrvatskoj, Pokupljem se naziva područje sljeva rijeke Kupe i široke ravnice i niskih brežuljaka uz tok rijeke Kupe, te njenih pritoka Mrežnice i Dobre u središnjoj Hrvatskoj.

Pokuplje se sastoji od dva dijela, gornje Pokuplje ili međuriječje gornje Kupe, donje Dobre i Mrežnice a donje Pokuplje je prostor od grada Ozlja do grada Petrinje uz tok rijeke Kupe.

Obično se Pokupljem u užem smislu naziva područje široke Pokupske ravnice koja se proteže od Karlovca, do Sisku, kod ušća Kupe u Savu.

Gornjim Pokupljem ili Međurječjem smatra se prostor između rijeka gornje Kupe, donje Dobre i Mrežnice, to je ujedno jugozapadni rub Panonske nizine koji graniči sa Gorskim Kotarom na jugu, sa Slovenijom na zapadu i Kordunom na istoku (izvor:Wikipedija).

Nije poznato po planinama već po spomenutim rijekama, iako na tom području ima vrlo šumovitih i lijepih gora kao što su Vodenica koda Ozlja, Vinica nad Dugom Resom, Martinščak na čijem je vrhu lijepa crkvica. Na Kordunu je Petrova gora, a u Banovini Zrinska gora. Najviše gore su tek nešto više od 500m.