Cjajnik (Lärchenturm) je stjenoviti zub (kuk), koji se nalazi na austrijskoj strani grebena Košute.

Vrh ovog zuba je označen velikim karabinerom, a sa njega je jko dobar i lijep pogled na sjevernu stjenovitu stranu Košutu i Korušku.

Vrh je dostupan po dvije podjednako teške rute, koje imaju težinu uspona C i D (na skali od A do E).

Uspon na Cjajnik treba planirati i izvoditi samo u stabilnim vremenskim uvjetima, i u trenutku dobre fizičke pripremljenosti sa dosta snage u rukama.

Za uspon na Cjajnik obvezna je kaciga, pojas za samoosiguranje i penjačke rukavice.

Na vrhu, u metalnoj kutiji, nalazi se upisna knjiga.