Jelenc (1442 m) je vrh na kraju gorskog grebena koji se proteže od Snježnika na sjever.

Iako se taj greben poprilično rasčlanio već između Planine i Jelenca, možemo ga smatrati jednom raspoznatljivom cjelinom, koja nakon Jelenca, zapravo nakon njegovog višeg susjeda Brankovog Vrha, pada strmo dolje prema livadi Škurina.

Vrh je označen, natpisom imena i nadmorske visine, na kamenu. U kamen je ugrađen i planinarski žig. Također na vrhu je i gomila kamenja, u koju je stavljen križ i drveni kolac koji je na vrhu obojan planinarskim bojama.

S vrha se pružaju lijepi vidici; prema jugu vide se vrhove: Planina, Guslica, Mirnjak, Snježnik, Risnjak i prema zapadu je Brankov Vrh.