Kepa (njem. Mittagskogel) je vrh od 2.143 m nadmorske visine, i treći je najviši vrh u Karavankama. Cijeli greben Karavanki se nalazi na austro - slovenskoj granici. Sjeverna strana grebena strmo se spuštaniz stjenovitu padinu i daje mu karakterističan piramidalni izgled.

Najzapadniji vrh Jepca (1610 m) preko srednjeg sedlu (1587 m), gdje je nekada stajala koliba Annahütte, ali sada tu  postoji međunarodni granični prijelaz.

Sjeveroistočni greben Karavanki spušta se do planine Borovščica na kojoj se nalazi jedini planinarski dom Bertahütte u ovom dijelu ovog planinskog lanca.

Istočni greben se postupno spušta preko Dovške Male Kepe (2077 m), Gubna (2035 m) i Plevelnice (1979 m) na sedlo Mlinca (1581 m), od kuda se preko Dovške Babe (1891 m) nadovezuje na Golicu (1835 m).