Vrh je označen gomilom kamenja. Na jednom većem kamenu je natpis imena vrha i nadmorske visine. U stijeni malo prije travnatog hrpta je kutija sa žigom. S vrha se pružaju lijepi vidici u svim smjerovima.