Vrh je označen, natpisom imena i nadmorske visine, na kamenu. Na vrhu je žig ugrađen u