Početna točka uspona je udaljena 3.3 km od mjesta Lastovo, prema mjestu Ubli.

Na tom mjestu je izgrađen vidikovac za turiste. Na proširenju treba parkirati automobil.

Tu je i smjerokaz za vrh.

Od ove točke, za 15 minuta, kozjom malo strmijom stazom, stiže se na vrh.

Vrh je označen, natpisom imena i nadmorske visine, na kamenu.

Na vrhu je žig ugrađen u kamen.

S vrha se pruža lijep vidik na uvalu Zaklopatica.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

00 h 17 min

Visina polazišta:

137 m

Visina odredišta:

218 m

Minimalna visina:

137 m

Maksimalna visina:

218 m

Uk. vis. raz. uspona:

83 m

Uk. vis. raz. silaska:

1 m

Ukupna duljina:

0.3 km

Prosječni nagib:

33 %

Utrošak energije:

624 kJ

Zahtjevnost staze:

Lagana

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila