Lička Plješivica (1657 m) - je planina u Hrvatskoj, a jedan manji dio nalazi se na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok od Plitvičkih jezera do Zrmanje i dijeli Liku od Pounja. Većina njezine površine pokrivena je gustom šumom.

Počnje uz Nacionalni park Plitvička jezera i završava na prijevoju Kuk u dužini od oko 40 km.

Najviši vrh je Ozeblin i smješten je na njezinom jugozapadnom dijelu. Vrh je travnat a na njemu je prepoznatljiva metalna konstrukcija. Neposredno prije izlaska na travnati hrbat, na kraju šume, u stijenu je ugrađen žig.

Vidici s vrha su neometani u svim smjerovima.