Na vrhu se nalazi crkvica posvećena Svetom Martinu i dva telekomunikacijska odašiljača. Oko same crkvice je prostrana održavana livada na kojoj ima nekoliko stolova s klupama za odmor.

Žig je zavaren s unutrašnje strane na poklopac metalne kutije s upisnom knjigom, koja je pričvršćena za ogradu odašiljača koji se nalazi na istočnoj strani vršne livade.

S vrha se u jugozapadnom smjeru pruža pogled na Klek, Bjelolasicu i ostale vrhove Gorskog Kotara, dok su vidici u drugim smjerovima onemogućeni visokom šumom.