Oštri Medviđak je kamenit vrh, na koji se stiže ugodnom građenom stazom kroz visoku bukovu šumu.

S vrha se otvara vidik na Ličko Petrovo Selo i Drežnik Grad. Istočno se vidi Grmeč, a u podnožju je Bihać.

Smjestio se na sjeverozapadnom kraku Ličke Plješivice.

Na jednom kamenu je oznaka vrha, tuljak s upisnom knjigom i ugrađeni žig.