Montaž grupa se sastoji od tri planinska lanca koji se zajedno spajaju na sam vrh Montaž/Montasio, odnosno, bolje reći od njega se granaju na tri različite strane.

Prvi najkraći lanac vuče granu od Montaža na sjever preko Krnice turn (2.033 m) na Köpfach (1.861 m) (talijanski: Jof di Sompdogna) i dalje na Mittagskofel (2089 m). Sjeverni lanac je manji i manje impresivan, ali nudi prekrasan pogled na glavne skupine. Svi njegovi glavni vrhovi pristupačni su i označeni. Usponi nisu teški, samo prijelaz cijelog lanca na pojedinim mjestima je izložen.

Drugi lanac počinje u Forca dei Disteis (2241 m) i kreće na zapad. Njihovi vrhovi su Monte Zabus (2244 m), Monte Cimone del Montasio (2.380 m) i Cima Vallisetta (2186 m). Ovaj lanac završava na zapadu s Monte Pecol (1.515 m) i Monte Jovet (1814 m).

Treći lanac odvaja se u smjeru jugoistočno od grane (Montaž). Vrh Jôf Fuart (2666 m) sve do Monte Cregnedul (2.351 m). Ovaj lanac moćnih i strmih zidina posebno se doima i dalje se pruža prema jugu do širokih pašnjaka planine Pecol (1517 m) prema Sella Nevea.