Veliki Kabal je najviši vrh Mosora (1339 m) s kojeg se pruža vidik na sve vrhove na njegovu hrptu.

Obilježen je velikim križem vidljivim s velike udaljenosti. Dok se nije postavio križ, mnogi su planinari bili u zabludi misleći da je Vickov stup najviši vrh Mosora.

Postavljanjem križa ispravljena nenamjerna nepravda. Sada, sljedeći najveći vrh Mosora, ide se na Veliki Kabel, jer on to i jest, ne samo svojom visinom nego i ljepotom.

Žig je ugrađen u kamen pored upisne kutije, a još jedan je ugrađen na upisnu kutiju.