Dalmatinske planine pripadaju dinarskom gorskom sustavu. Glavno obiležje im je teški kamenjar i krš bez značajnijeg biljnog pokrova i vegetacije pogotovo ljeti kad nema nikakve svježine osim usijanog kamena.

Ponegdje iz kamenjara i makije znaju provirivati cvjetovi kadulje, vrijeska, smilja i pelina. Osim velikih vrućina, ljeti zna biti i naleta bure koji mogu biti jaki, neugodni, a i opasni, pogotovo ako se krećete grebenskim putevima.

Veoma je važno da se kod odlaska u planinu opremite za sve prilike. Sve planine Dalmacije imaju dobro označene i građene planinanrske staze, te puno planinarskih objekata.