Osobac je prenjski vrh, visok 2099 m, koji se nalazi u čelu doline Konjičke Bijele. Dominira istočnim područjem planine, iznad Crnog polja, Lasnog dola, a na sedlu, ispod malog Osopca, na velikoj visini otvara izvor čudesnog naziva Vilino vrelo.

Na sjeverozapadu se uzdiže brid Osopca, strmi greben, izazov alpinistima. Zapadna strana je eksponirana strmim i glatkim pločama, ali i travnatim policama obraslim klekovimom i predstavlja zaklonjeno carstvo divokoza.

Vrh malog Osopca je sjeverno od glavnog vrha, a povezuje ih, zimi veoma interesantan sniježni, poput noža oštri greben. Istočno od Osopca, kao prvi susjed, diže se Zubac, vrh visok 1916 m, poznat i kao prenjski Materhorn. Pažnja, sedlo između Osopca i Zupca nije sigurno, zbog opasnosti od mina iz prošlog rata! Piramida Osopca je blizu Jezerca, tako da se, ljeti, od bivaka, na vrh, preko Lasnog dola može stići za 2 sata.

Planinarima je vrh pristupačan ukoliko imaju dobro visokogorsko iskustvo, a zimi turni skijaši rado skijaju sa vrha. Taj spust je samo za ekstremne skijaše.

Obavijest:

Zbog velikog interesa planinara iz Bosne i Hercegovine i regiona, najavljujemo da će Ferata Osobac (planina Prenj) biti puštena u zvaničnu upotrebu krajem maja 2018. godine.

Podsjetimo da je Ferata Osobac izgrađena po sjeveroistočnom bridu karizmatičnog prenjskog vrha Osobac. Dugačka je 1200 metara sa visinskom razlikom cca 700 metara. Kao takva spada u najveće ferate regiona. Kategorizira se kao zahtjevna, tehnički srednje teška i povremeno vrlo teška, sa svim elementima viskogorskog planinarenja, a njeno penjanje predstavlja istinski užitak.

Nosilac projekta: Planinarski savez F BiH; Projekt menadžer: Zehrudin Isaković; Izvođač radova: NVO Cetina.

Projekt je podržala Vlada Federacije BiH, Ministarstvo okoliša i turizma FBiH 

Do zvanične objave da je Ferata puštenja u upotrebu molimo sve zainteresirane planinarke i planinare da se suzdrže od penjanja iste zbog tekućih radova i vlastite sigurnosti.

Uz prijateljski pozdrav, želimo Vam mnogo lijepih planinarskih tura,

Zehrudin Isaković, predsjednik PS BiH i PSFBiH