Velika Ljubuša nalazi se u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini. Ljubuša (prije Ljubuša planina), planina u zapadnoj Bosni, istočno od Duvanjskoga polja, BiH.

Najviši vrh Velika Ljubuša (Ljubuša, Crnovrh; 1797 m).

Građena je od vapnenca; razvijeni su krški oblici. Pretežito bez šumskoga pokrova; prostrani pašnjaci. Sjevernim podnožjem vodi cesta Tomislavgrad–Prozor.

U prošlosti je Ljubuša bila poznata po tome, da je na njoj u sezoni ispaše paslo više tisuća ovaca i mnogo grla krava. Redovito su bile obavljane i košnje trave. Može se reći da je ova planina u prošlosti ljudima život značila. Sada na njoj pase mnogo manje stoke, no ipak je još uvijek značajna za uzgajatelje stoke, ali i za poljoprivredu.

U novije vrijeme bilježi se porast aktivnosti u području stočarstva i ovčarstva, što se odražava u proizvodnji mlijeka i sira.

U unutrašnjosti planine Ljubuše nalaze se mnogobrojne pećine i špilje, koje privlače mnoge domaće turiste kao i mnoga speleološka društva. Najveće špilje se nalaze na zapadnom dijelu Ljubuše neposredno iznad Sela Lipe i Mandinog sela. Pašnjača, Orlovača