Malovan kao dio planinskog masiva Cincara, vrlo je pristupačna planina zbog magistralne ceste M-16 koja prolazi duž gotovo cijele istočne strane planine tako da se planinari mogu vrlo lako dovesti podno i započeti penjanje. Planina je dosta šumovita, uglavnom je prekrivena šumama jele i bukve, u gornjim slojevima bukovim šumama, a prema vrhu i šumi planinskog bora ili klekovini koja je neprohodna. Južna strana i vrh Malovana je golet.

Pogled sa Velikog Malovana je neopisiv doživljaj koji će svakom planinaru ostati urezan u sjećanje. Planine koje se vide sa Velikog Malovana (od bližih prema daljim) su: Jaram, Kurljaj, Vitorog, Velika i Mala Plazenica, Stožer, Ravašnica, Cincar, Osječenica, Kujača, Slovinji, Vlašić, Vranica, Raduša, Vran, Čvrsnica, Tušnica, Biokovo, Dinara, Šator, Klekovača, Prenj, i mnoge druge. (Izvor: https://www.hbsume.ba/show_article/956/kupreki-visovi)