Velinac (965 m) je zanimljiva kamena glavica strmih strana koja bdije nad Karlobagom i, unatoč razmjerno skromnoj visini, pruža izvanredan vidik prema moru, a posebno je dojmljiv pogled na otok Pag.

Vrh je prepoznatljiv izdaleka po svojemu neobičnom obliku nadnesenom nad more i stijenama u vršnom dijelu.

Označen je natpisom imena vrha. Tuljak s upisnom knjigom je neposredno pored natpisnog kamena, kao i oznaka KT sa žigom ugrađenim u kamen. S vrha je najljepši pogled na Karlobag.