Vitoš je najpoznatija planina u Bugraskoj, po tome što je glavni grad Bugarske upravo smješten na njenim padinama, ali i sam Vitoš, bez ulaska u Sofiju je jako zanimljiv i lijep.

Ne samo što je Sofija simbol za Vitoš, i Vitoš je simbol Sofije. Svi koji posjete glavni grad Bugarske, ne zaobiđu da prošetaju i po najdivnijoj planini Bugarske, po planini Vitoš.

Ona turistima Sofije, ali i turistima koji posjete direktno mjesta na padinama planine nudi idealne uvjete ne samo za skijanje, već i za svaku vrstu alpinizma i šetnji po planini. Brojne žičare i autobusne linije, ali i asfaltirani putovi kojima se voze automobili, čine planinu lako dohvatljivom, i jednostavnom za posjete.

U obliku ogromne kupole ona se izdiže i čini nevjerojatan pejzaž gladajući je s podnožja. Gladajući s vrha, moguće je vidjeti veliki dio Bugarske države.

Veliki dio planine Vitoš pokriva nacionalni park koji nosi isti naziv, a u nacionalnom parku se nalaze i najčešće posjećene destinacije ove planine. Vitoša je jedan od najstarijih nacionalnih parkova ne samo u Bugarskoj, već i na cijelom Balkanu, ali i jedan od najstarijih u Europi.

Planina je vulkanskog porijekla, nastala kao rezultat aktivnosti vulkana, a oblikovana je sporim savijanjem granitnih slojeva stijena, i postepenim izdizanjem tog područja. Na prvi pogled djeluje kao pravilna kupa, ali ona se ustvari sastoji od više brežuljaka koji se uzdižu jedan iznad drugog. Planina je 19 kilometara dugačka i 17 kilometara široka.

Najviši vrh je točka koja spaja sve djelove Vitoša i naziva se Crni vrh, ili na Bugarskom jeziku Černi vrh. Crni vrh je najviša točka Vitoša i njegova nadmorska visina je 2290 metara.

Inače Vitoš je izuzetno visoka planina, koja ima preko 10 vrhova iznad 2000 metara nadmorske visine. Na vrhu Vitoša nalazi se metereološka stanica koja je izgrađena još 1935. godine, ali još uvijek funkcionira. Ona se danas koristi i kao planinarski dom u kojem je smještena i spasilačka služba.