Hrvatsko zagorje se proteže od porječja rijeke Krapine koji pripada slivu Save, a glavno mjesto je Krapina, pa sve do kotline Bednje koja pripada slivu Drave s najvećim mjestom Ivanec.

To je veoma široko područje, puno zelenih brežuljaka i blagih zaobljenih vrhova pokrivenih vinogradima i oranicama, a na visinama većim od 400m guste su šume.

Tu pripadaju Kalnička gora, Ivanščica, Strahinjčica, Ravna gora i Cesargradska gora. Međimurje je brežuljkasto područje između Drave i Mure, bez velikih uspona i silazaka, a čine ga međimurske gorice sa najvišim vrhom Mohokos (344m) koji se nalazi u selu Pleškovcu.