Malesija (albanski, Malësia) je zemljopisno područje koje se većim dijelom prostire u sjeverozapadnoj Albaniji, a manjim u Crnoj Gori. Crnogorski dio Malesije se nalazi jugoistočno od Podgorice, uz granicu s Albanijom, između srednjeg toka rijeke Cijevne i Skadarskog jezera.

Albanski dio Malësia e Madhe, poznati i kao Malësia, je povijesni i etnografski kraj u sjevernoj Albaniji, koji otprilike obuhvaća planinske krajeve administrativnog distrikta Malësi e Madhe, koji je postojao do 2000. godine. Danas se ovaj distrikt naziva Rrethi i Malësisë së Madhe i nalazi se u širem Skadarskom okrugu. (alb. Qarku i Shkodrës).

Malesija se prostire po planinama Prokletija (alb. Bjeshkët e Nemuna) i njihovim ograncima, koje se dižu u zaleđu Skadarskog jezera. Dio Malesije zahvaća i Kučke planine (Žijovo) i najjužnije grebene Komovske grupe.

U Albaniji se ovaj kraj naziva Malesi e Madhe (doslovni priiev. "veliko planinsko područje"), dok je u Crnoj Gori nazivaju samo Malesija. Naziv Velika Malesija, dolazi ne samo zbog visokih planina koje se ovdje nalaze, već vjerojatno kako bi se napravila razlika između drugih planinskih regija sličnoga imena malesija, ali manje prostranih i nižih, kao što su to Lješka Malesija (Lezhë), Đakovička Malesija i dr.

Inače, ime Malesija nosi i manji predjel u zapadnom dijelu Makedonije, između Debrca na istoku, župe debarske na sjeverozapadu i sjevernog oboda Struškog polja na jugu. Ime te Malesija potječe od susjednih Albanaca (Arbanasa), koji žive na sjevernom obodu Struškog polja, a znači brda, brdovit kraj. Raniji naziv ovoga kraja bio je Zakamen.

Crnogorci nazivaju stanovnike ovoga kraja Malisorima, dosl. prevedeno brđanima. Prema etničkoj pripadnosti, stanovnici Malesije pretežito su Albanci.

U tradicionalnom kanunu se Malesijom naziva područje naseljeno plemeniima Kuči, Hoti, Gruda, Kastrati i Kelmendi. Iako je ovo planinsko područje bilo pola tisućljeća pod vlašću Osmanlija, još uvijek se dvije trećine stanovnika izjašnjava katolicima. Kanun, staro običajno pravo je po padu komunizma doživio ponovni uzlet i država je imala velikih problema prevladati običaje plemenskog društva.

Najveće naselje na crnogorskom području je Tuzi, koji su ujedno i sjedište istoimene prigradske općine Podgorice. Na teritoriju Albanije najveće naselje je gradić Koplik nedaleko od obale Skadarskog jezera.

Tradicionalna središnja prometna os Malesije je dolina rijeke Cijevne (alb. Cem), no suvremeni prometni koridor Podgorica-Koplik-Skadar, prolazi rubnim dijelom Malesije, između rubnih prokletijskih brda i Skadarskog jezera. Modernizacijom tj. asfaltiranjem državne ceste SH20 koja dolinom Cijevne povezuje Hot na Skadarskom jezeru, s Vermošom te dalje Gusinjem i Plavom.

Ovaj tradicionalni koridor je opet dobio na značaju, posebno kao najkraća spona Plavsko - gusinjskog kraja s dolinom Zete i bazenom Skadarskog jezera. (Izvor: https://www.dinarskogorje.com/)