Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) na sjeveru i sjeverozapadu, Kosova (112 km) na sjeveroistoku, Sjeverne Makedonije (151 km) na istoku, Grčke (282 km) na jugoistoku i jugu, Jadranskog i Jonskog mora na zapadu i jugozapadu; obuhvaća 28 748 km².

Albanija je uglavnom brdovita zemlja (70% teritorija planinsko je područje). Sjeverni dio zauzimaju Prokletije (Jezerca, 2694 m), koje pripadaju Dinarskomu gorju, a južni dio Šarsko-pindske planine s najvišim vrhom države Korabom (Mali i Korabit, 2764 m) na albansko-sjevernomakedonskoj granici.

U albanskom dijelu Epira gorje se pruža do morske obale. Građeno je pretežno od mezozojskih, paleozojskih i eruptivnih stijena, a brežuljci u primorskoj nizini od tercijarnih vapnenaca i fliša; značajna nalazišta nafte i prirodnoga plina. Obala (316 km) je niska, močvarna i slabo razvedena. Veći su zaljevi Drimski, Drački i Vlorski s otokom Sazan (5,7 km²).

U primorju Jadranskoga i Jonskoga mora vlada sredozemna klima, koja dolinama rijeka prodire u unutrašnjost, a u planinskim krajevima kontinentalna. Srednja srpanjska temperatura kreće se od 20 °C u planinskoj unutrašnjosti na istoku do 27 °C u primorju i primorskom zaleđu.

Srednja siječanjska temperatura u primorju iznosi od 5 do 8 °C, a u unutrašnjosti oko –1 °C. Količina oborina povećava se od obale prema unutrašnjosti; najviše oborina primi planinsko područje na sjeveru (do 2000 mm), dok južni, ravničarski dijelovi Albanije primaju oko 1200 mm. Rijeke pripadaju slijevu Jadranskoga mora.

Od sjevera prema jugu teku Bojana (albanski Bunë) i Drim (Drini; najveća albanska rijeka), a od istoka prema zapadu: Mat, Shkumbin i Vjosa (Vjosë). Veća jezera leže u graničnom području sa susjednim državama: Skadarsko (391 km², od čega 147,9 km² u Albaniji), Ohridsko (358,2 km²; albanski dio 118,9 km²) i Prespansko (274 km²; albanski dio 49,4 km²), a jezero Butrintit (16,3 km²) na jugu države.

U primorskom dijelu i dolinama do 600 m visine prevladava sredozemna vegetacija (makija), a iznad toga su listopadne i šume četinjača te planinski pašnjaci.