Udolina je ulegnuće u planinskom reljefu. Udolina Srednje Crne Gore proteže se pravcem jugoistok–sjeverozapad (od Skadarskog jezera do Gatačkog polja) i razdvaja glavni planinski dio na sjeveru od manjeg na zapadu i jugozapadu zemlje. Nadmorska visina udoline smanjuje se od sjeverozapada ka jugoistoku, od 1 000 m do 6 m.

Oblast udoline Srednje Crne Gore čine Podgoričko-skadarska kotlina, Bjelopavlićka ravnica, Nikšićko polje i udolina između Nikšićkog i Gatačkog polja (BiH). Podgoričko-skadarska kotlina proteže se između Prokletija, Komova i Maganika na sjeveru, i ogranaka Katunskog krša i planine Rumije na zapadu i jugu; njen najveći dio zauzima Skadarsko jezero.

Sjeverno od Skadarskog jezera prostire se Zetska ravnica – najveća ravnica u Crnoj Gori. Bjelopavlićka ravnica zauzima donji tok rijeke Zete; prekrivena je naslagama materijala koji se taložio u nekadašnjem jezeru. Nikšićko polje je najveće kraško polje u Crnoj Gori. Osim „normalnih” izvora i ponora, u Nikšićkom polju postoji jedna potajnica (izvor koji izbacuje vodu sa pauzama) i tridesetak estavela (izvora-ponora). Oblast udoline Srednje Crne Gore ima veliki poljoprivredni i saobraćajni značaj. Glavni gradski centri oblasti udoline Srednje Crne Gore su Podgorica (Zetska ravnica), Nikšić (Nikšićko polje) i Danilovgrad (Bjelopavlićka ravnica).

U Udolini središnje Crne Gore, najznačajnije su planine Duga (1508 m) i Golija (1945 m).

(Izvor: https://zuns.me/sites/default/files/Geografija)

Odredišta ovog područja