Žumberačka gora proteže se na granici između Hrvatske i Slovenije, između Savinih pritoka Krke i Kupe. Bogata je bjelogoričnim šumama, a ima i nešto crnogorice na obroncima Pliješa i Ječmišta.

Predivne livade pune su šarenog cvijeća, pa i onog rijetkog zakonom zaštićenog (gospina papučica, zlatni ljiljan), a najljepše su u kasno proljeće kada dolaze do punog izražaja.

1999.godine Žumberačka gora proglašena je Parkom prirode, zajedno sa Samoborskim gorjem.

Najviši vrhovi Žumberačke gore su Sveta Gera (1178m), Pliješ (977m), Ječmište (976m) i Zečak (795m).