Početna točka ovog planinarskog izleta je u selu Diva Grabovica koje se nalazi 35 km sjeverno od Mostara, ako se vozi magistralnim putem M-17. Sa spomenute magistralne ceste odvaja se put za HE Grabovica s kojim se prelazi Neretva. Nakon 4,5 km dobre makadamske ceste dolazi se do početne točke uspona koja je označena info tablom a nalazi se na 250 m nadmorske visine.

Staza upočetku slijedi makadamsku cestu, skreće s nje u gustu grabovu, a zatim bukovu i borovu šumu i uspinje se dosta oštro do zapuštene lovačke kuće „Žlijeb“ koja se nalazi na 890 m nadmorske visine. Od planinarske kuće do vidikovca vodi vodi markirana staza. Po njoj se na vidikovac stiže za 5 minuta. Nagrada za taj trud je prekrasan pogled na dolinu Divu Grabovicu. Uz kuću se nalazi čatrnja sa pitkom vodom, a na stazi od Dive Grabovice do Žlijeba imaju dva kaptirana izvora vode, pa je opskrba vodom na ovoj dionici jako dobra.

U nastavku staza u serpentinama vodi prema lovačkoj kući „Tise“, a za ovu dionicu treba oko 1,5 sati hoda. Ova planinarska kuća je izgrađena na izraženom grebenu (1320 mnm), pa se do nje sa staze treba uspinjati 10-tak minuta. Ima čatrnju sa pitkom vodom i vidikovac s kojeg se otvara pogled na Divu Grabovicu, Veliki Kuk i Postibrdo, a može primiti 8 osoba. Za boravak u njoj je vreća za spavanje. Obje planinarske kuće su stalno otvorene za sve posjetitelje.

Od ove planinarske kuće staza najprije vodi po serpentinama kroz usjek, a nakon njega izlazi na proplanke obrasle crnim borom i munikom. Ovaj dio staze zove se Strmenica, na njemu se savladava 620 m nadmorske visine, a vodi do izlaska na plato na kojem se nalaze Hajdučka Vrata (2000 mnm). Strmenica je lijep krajolik planine Čvrsnice iznad doline Dive Grabovice, prošaran crnim borom i munikom. Preko nje vode utabani lovački i planinarski putevi. Uspon je jako naporan ali svaka dosegnuta kota obilno nagrađuje pogledom.

Od Hajdučkih Vrata staza vodi pored jezerca Crljenak do križanja sa stazom koja dolazi iz Vitlenice, a na ovu točku se stiže za 45 minuta. Na ovom križanju treba skrenuti lijevo i za 15-tak minuta stiže se do sedla Pregon, a nakon njega za slijedećih 5 minuta do PD Vilinac.

Tu počinje markirana planinarska staza za uspon na vrh Pločno. U neposrednoj blizini doma (5 minuta) je izvor vode. Slijedeći izvor vode se nalazi neposredno prije križanja na kojem se odvaja lijevo staza za Veliki Kuk i Bivak na Čvrsnici, a ravno nastavlja staza prema Pločnom. Tu su zarušeni i napušteni stočarski stanovi. Na ovom križanju su istaknuti svi smjerovi osim onog koji vodi prema vrhu Pločno, pa treba pripaziti da se ne napravi greška u orjentaciji.

Dalje staza se počinje spuštati i do svoje najniže točke gubi oko 400 m nadmorske visine na prijeđenoj udaljenosti od 3,7 km, zatim nastavlja oko 2 km bez značajnijeg penjanja ili spuštanja, a nakon toga dolazi na križanje s planinarskom stazom koja dolazi iz Masne Luke, a na tom križanju treba skrenuti lijevo. Ovaj dio staze je nešto naporniji za savladavanje jer vodi kroz kamenjar i potreban je dodatni oprez i nešto veća koncentracija, a dobro je markirana za uspone koji se izvode bez snježnog pokrivača.

Od spomenutog križanja započinje uspon na Pločno. Staza najprije ide po grebenu kroz klekovinu, nakon toga stiže na sipar ispod samog vrha, kojeg savladava u vrlo oštrom usponu na vrh Pločno. Vrh je zauzet sa telekomunikacijskim objektom kojeg čuva vrlo ljubazna grupa vojnika. Iza građevine je izgrađen betonski geodetski stup na kojem je istaknuta nadmorska visina vrha.

U objektu se nalaze planinarski žigovi.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

08 h 57 min

Visina polazišta:

264 m

Visina odredišta:

2226 m

Minimalna visina:

252 m

Maksimalna visina:

2226 m

Uk. vis. raz. uspona:

2666 m

Uk. vis. raz. silaska:

704 m

Ukupna duljina:

20.4 km

Prosječni nagib:

20 %

Utrošak energije:

18911 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila