Kada se dolazi iz Dubrovnika, na prijevoju Zvekavica treba skrenuti lijevo za Predvorje, i voziti do smjerokaza Kuna Konovaska 28 km. Tu se napušta državna cesta 6239, i skreće se lijevo i vozi još 5 km do sela Kuna Konavoska. Automobil treba parkirati ispod planinarskog doma (bivša osnovna škola).

Do vrha Snježnice može se doći koristeći stari građeni austrougarski put, poznat kao „Mulatiera“. Građen je iz strateških razloga i namijenjen izvlačenju topova na Ilijin vrh. Od planinarskog doma vodi markirana planinarska staza, najprije kroz selo a nakon toga po malo oštrijem usponu vodi između ograda omeđenih suhozidom do dva zidana bunara (lokve), koje i danas služe za napajanje stoke.

Iznad bunara planinarska staza se odvaja od građenog puta i vodi malo oštrije uzbrdo kroz kamenjar i nisku makiju, prolazi pored ograđenih njiva koje se i danas koriste za ispašu i sijeno žitelja Kune. Kod ovih njiva planinarska staza skreće desno i u oštrijem usponu probija se kroz kamenjar i nisku mediteransku makiju, do izlaska na građeni put. U nastavku treba slijediti građeni put sve do Ilijinog vrha.

Na vrhu se nalazi kapelica iz 19 stoljeća posvećena Sv. Iliji. Sam vrh je okrugla krška golet prošarana busenjima trave. Tu je smješten i antenski odašiljač, kao i malena zidana kućica koja služi radioamaterima za održavanje radioamaterskih veza. Isto tako, tu je i heliodrom za helikoptere.

Sa vrha se pružaju prekrasni vidici na sve strane ničim ne ometani: prema istoku vidljivi su vrhovi Velji vrh ( 1156 m), Kosmać (1046 m), te Štedar ( 1165 m) uz samu hercegovačku granicu. Jugoistočno od same Snježnice, iznad Konavala duž crnogorske granice je posebni brdski greben Bjelotina s najvišim vrhom Katunica (1125 m) što je već jugozapadni ogranak višeg Orjena u zaleđu.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 19 min

Visina polazišta:

681 m

Visina odredišta:

1246 m

Minimalna visina:

680 m

Maksimalna visina:

1246 m

Uk. vis. raz. uspona:

624 m

Uk. vis. raz. silaska:

59 m

Ukupna duljina:

4.5 km

Prosječni nagib:

16 %

Utrošak energije:

2798 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Ne postoji

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila