Početna točka ovog planinarskog izleta je parkiralište hotela Trakošćan, nasuprot dvorca Trakošćana. Prilaz automobilom za one koji dolaze iz Zagreba najpogodniji je autocestom do izlaza Trakošćan kod Macelja, a za one koji dolaze iz smjera Varaždina, cestom kroz Lepoglavu.

Prva markacija je na ulazu u šumu od hotela Trakošćan. Ugodan put se blago penje 1h do sela Vrbanići te kroz njega do Kotarščaka u kojem je križanje putova.

Odavde postoji nekoliko varijanti puta prema vršnom dijelu Ravne gore. Lijevo put vodi prema Paskovoj kleti, zaselku Šveci i Velikim pećinama (postoji varijanta uspona klinčanim putom, ali i lakši šumski put od Paskove kleti), a desno najkraća varijanta preko Meljana.

Najlakši je uspon šumskim putem od zidane Paskove kleti koja se nalazi 10" od križanja u Kotarščaku, na putu prema Velikim pećinama. Od klijeti markacija vodi kroz zaselak Paski, a nakon što prođe pokraj zdenca (voda za piće) nastavlja se uspon usječenim putem do glavnoga grebena Ravne gore.

Od mjesta gdje markacija izlazi na greben 3" lijevo je planinarska kuća Pusti duh, a 5" desno kapela Sv. Tri Kralja i još 5 dalje Filićev dom (PD Ravna gora Varaždin).

Varijanta preko Velikih pećina je najatraktivnija, ali i najteža. Oko 10" od križanja u Kotarščaku je kod Paskove kleti raskrižje gdje desno odlazi planinarska staza kroz zaselak Paski do planinarske kuće Pusti duh, a lijevo nastavlja široki put izohipsom prema zaselku Šveci iznad Cvetlina. Malo iza zaselka počinje u šumi desno klinčani put u alpskom stilu koji se penje 10" kroz stijene na vrh Velikih pećina.

Varijanta preko Meljana uspona na vršni dio Ravne gore, vezana je za Filićev dom, a vodi preko sela Meljana kroz vinograde i poslije šumom po dugačkoj jaruzi.

Najljepše je jednu varijantu iskoristiti za uspon, a drugu za silazak.

U ovom planinarskom izletu za uspon je izabrana varijanta preko Meljana i napravljena je kružna tura preko razgledne piramide, Sv. Tri Kralja zatim preko PD Pusti duh nazad do Meljana, od kojeg se vratilo istim putom uspona do parkirališta dvorca Trakošćan.

Planinarski žig je ugrađen u kamen neposredno prije razgledn piramide.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

04 h 56 min

Visina polazišta:

252 m

Visina odredišta:

239 m

Minimalna visina:

239 m

Maksimalna visina:

680 m

Uk. vis. raz. uspona:

616 m

Uk. vis. raz. silaska:

628 m

Ukupna duljina:

10.9 km

Prosječni nagib:

13 %

Utrošak energije:

10425 kcal

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila