Početna točka uspona je u Velikoj Vitlenici. Do ove točke se dolazi s ceste koja vodi od „Hajdučkih Vrleti“ prema naselju Risovac. Nakon prolaska kroz ovo naselje treba skrenuti desno na makadamsku cestu. Na prvom sljedećem križanju treba skrenuti lijevo, i parkirati na proširenju, na kojem je i smjerokaz uspona za Veliki Vilinac.

Na smjerokazu na početku staze piše da se do vrha može stići za tri sata. U početku se pješači kroz šumu, po dobro uhodanoj i dobro označenoj planinarskoj stazi, te nakon sat i pol pješačenja dolazi se do doline gdje se nalazi stočarska koliba koju mogu koristiti i planinari ako se nađu u nevolji prilikom nevremena ili ako ih noć ili iscrpljenost zatekne na planini, jer koliba nije zaključana.

U nastavku je također dobro označena i dobro uhodana staza, sa koje se stalno pružaju nezaboravni vidici, sve do križanja sa stazom koja dolazi iz Dive Grabovica. Na križanju treba skrenuti lijevo prema jezeru Crljenak, a nakon njega za 30-tak minuta stiže se do čuda prirode zvanog Hajdučka Vrata, koja strše iznad kanjona Diva Grabovica.

U nastavku treba se vratiti na križanje sa stazom koja dolazi iz Velike Vitlenice i skrenuti lijevo prema smjerokazu te nakon izlaska na vršni greben, nastaviti ravno do PD Vilinac, do kojeg se stiže za 5 minuta s grebena.

Od doma počinje markirana planinarska staza za Pločno. Ona prolazi pored izvora pitke vode koji je blizu planinarskog doma (5 minuta), pa je na njemu moguća obnova zaliha vode. Dalje staza se počinje spuštati i do svoje najniže točke gubi oko 400 m nadmorske visine na prijeđenoj udaljenosti od 3,7 km, zatim nastavlja oko 2 km bez značajnijeg penjanja ili spuštanja, a nakon toga dolazi na križanje s planinarskom stazom koja dolazi iz Masne Luke, a na tom križanju treba skrenuti lijevo. Ovaj dio staze je nešto naporniji za savladavanje jer vodi kroz kamenjar i potreban je dodatni oprez i nešto veća koncentracija, a dobro je markirana za uspone koji se izvode bez snježnog pokrivača.

Od spomenutog križanja započinje uspon na Pločno. Staza najprije ide po grebenu kroz klekovinu, nakon toga stiže na sipar ispod samog vrha, kojeg savladava u vrlo oštrom usponu na vrh Pločno. Vrh je zauzet sa telekomunikacijskim objektom kojeg čuva vrlo ljubazna grupa vojnika. Iza građevine je izgrađen betonski geodetski stup na kojem je istaknuta nadmorska visina vrha. U objektu se nalaze planinarski žigovi. S njega se pružaju nezaboravni vidici u svim smjerovima a vidi se sve što i s Velikog Vilinca.

U nastavku se treba vratiti do križanja planinarskih puteva i na njemu treba skrenuti lijevo. Nakon toga slijedi 2,5 km dobro uhodane staze koja vodi gore-dolje sve do grebena iznad Borićevca, s tada slijedi oštrija strmina do područja Borićevca. Tu, nakon prolaska prve vikendice s desne strane, treba skrenuti desno, a staza se najprije uspinje 50-tak metara nakon toga se spušta do Crkve u Masnoj Luci. Ovaj zadnji dio staze vodi kroz visoku mješovitu šumu a djelomično je zarasla, lagana je za savladavanje.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

10 h 29 min

Visina polazišta:

1458 m

Visina odredišta:

1202 m

Minimalna visina:

1202 m

Maksimalna visina:

2226 m

Uk. vis. raz. uspona:

1789 m

Uk. vis. raz. silaska:

2045 m

Ukupna duljina:

27.5 km

Prosječni nagib:

15 %

Utrošak energije:

22150 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila