Iz Gospića treba voziti u smjeru Karlobaga državnom cestom D25. Nakon 9,4 km stiže se do raskrižja za Rizvanušu na kojem treba napustiti cestu D25, i skrenuti lijevo na usku asfaltiranu cestu, pa po njoj proći kroz selo Rizvanušu. Približno 2 km od raskrižja s cestom D25, prestaje asfaltna cesta, a tu je i kraj sela. Vožnju treba nastaviti još oko 500 m do proširenja koje je pogodno za parkiranje automobila. Ovo proširenje se nalazi neposredno prije spomen table na obrambenu akciju „Poskok 1“ iz domovinskog rata. Ovo proširenje je početna točka ovog planinarskog izleta.

Nekoliko stotina metara od parkirališta, dolazi se na križanje makadamskih putova, na kojem smjer lijevo i desno vode za Visočicu. Na ovom križanju treba odabrati smjer lijevo! Markirana staza vodi dalje po makadamskom (šumarijskom putu). Sa strane puta postavljene su table upozorenja „ Opasnost  mine“, koje upozoravaju da se treba držati isključivo markirane planinarske staze.

Sve što se ide dalje po šumarijskom putu, isti postaje zapušteniji i prohodan moguće za dobra terenska vozila. Planinarska staza dalje vodi kružno kroz šumu ispod Malog Orljaka do Delukina vrela, a potom se umjereno uspinje kroz gustu bukovu šumu, do križanja sa makadaskom cestom, na koju treba skrenuti lijevo. Nakon skretanja treba slijediti spomenutu makadamsku cestu do križanja i smjerokaza za uspon na Visočicu koji se nalazi s desne strane spomenute makadamske ceste.

Nakon skretanja slijedi dosta oštar uspon do izlaska na slijedeću makadamsku cestu, na kojoj je slijedeće križanje planinarskih staza: desno – Stap a lijevo Visočica. Ovo križanje se nalazi na Jandrinoj poljani i na njemu treba skrenuti lijevo za Visočicu.

Nakon 15-tak minuta laganog hoda napušta se makadamska cesta i nastavlja se dosta oštar uspon, najprije po grebenu Orljaka a zatim kroz „Krivi gaj“, nakon kojeg se izlazi na malo veći travnati proplanak, a nakon njega za 5 minuta se stiže do obnovljene PK Visočica (1415 m), s kojom upravlja planinarsko društvo „Željezničar“ iz Gospića. Kod planinarske kuće nalazi se čatrnja (cisterna) sa pitkom vodom.

Od PK izlazi se iz šumskog pojasa na otvoreni i travnati dio staze koji vodi do vrha Visočice.  Na početku staza se strmo uspinje do prvog vršnog grebena, potom polegnutim dijelom južne strane obilazei sam vršni dio grebena. Onda ponovo slijedi uspon do drugog vršnog grebena, pa do trećeg sa kojeg se konačno otvara pogled na sam vrh Visočice.  Sve što se više uspinje to je otvoreniji pogled na more, otoke i velebitske vrhove.

Zbog visine i izdvojenog položaja Visočica  je jedan od najširih i najljepših vidikovaca na Velebitu. Sa sjeverne strane, padine Visočice su strme i kamenite, dok južna strana ima travnate i blage padine. Sa vrha je  najljepši vidikovac na Liku. Posebno je lijep i vidik na nebrojene vrhove srednjeg i južnog  Velebita. Dalekosežni vidici  pružaju se prema moru i otocima. Sam vrh je označen betonskim stupom na kojem je ispisana nadmorska visina. Prije vrha na grebenu je žig i željezni tuljac sa upisnom knjigom.

  

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

03 h 25 min

Visina polazišta:

572 m

Visina odredišta:

1641 m

Minimalna visina:

570 m

Maksimalna visina:

1641 m

Uk. vis. raz. uspona:

1163 m

Uk. vis. raz. silaska:

95 m

Ukupna duljina:

10.8 km

Prosječni nagib:

13 %

Utrošak energije:

7221 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila