Fratar ima oblik pravilnog čunja i najprepoznatljiviji je vrh cijele skupine Grobničkih Alpi.

Vršna stjenovita glavica kao da izranja iz tamnog pojasa klekovine kojom je Fratar obrastao. Kombinacija sivog kamenitog vrha obraslog u klekovinu, bila je osnova za ime, jer asocira na fratra.

Vrh je označen, natpisom imena i nadmorskom visinom, na kamenu. Također, tu je i gomila kamenja sa usađenim drvenim kolcem.

Nekoliko metara niže nalazi se metalna kutija s upisnom knjigom i žigom. S njega se pružaju nezaboravni vidici u svim smjerovima.