Planina Korab je najviša planina u Makedoniji i u Albaniji. Korab je granična planina između ove dvije države i nastavak je Šar-planine.

Planina ima nekoliko vrhova sa preko 2000 metara nadmorske visine. Najznačajniji su: Veliki Korab po starim podacima 2753 m, a po novijim 2764 m; Kepi Bar (2595 m); Mala Korapska Vrata (2425 m); Kabaš (2395 m); Ciganski Premin (2295 m); Ploča (2235 m) i Visoka Karpa (2090 m).

Državna granica prelazi preko najvišeg vrha, Velikog Koraba.

Svake godine početkom rujna planinarski klub "Korab" iz Skoplja organizire Međunarodno penjanje na vrh. (Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Korab)

Na planinskim pašnjacima stanovništvo se bavi ovčarstvom. Jugoistočnim podnožjem prolazi cesta Gostivar–Debar. Dio je nacionalnoga parka Mavrovo (Sjeverna Makedonija).