Šire područje sjevernih Karavanki na Austrijskoj strani naziva se Obir. Četvrti najviši vrh Karavanki je Hochobir s visinom od 2139 m, na Slovenskom Ojstrc (zbog oštrog stožca) ili samo Obir, smjestio se zapadno od Bad Eisenkappele – Željezne Kapele iznad rijeke Drave i nudi jedan od najljepših panoramskih pogleda u grupi Karavanke.

Prema jugu travnate padine Hochobira blago se spuštaju do šumskog predjela, prema sjeveroistoku strmo se ruše stjenovite kamene litice. Sjeverni masiv Obira granica je rijeka Drava.

Najljepši pogled je sa zapadne strane, gdje Hochobir/ Ojstrc pokazuje svoje moćno stjenovito lice s mnogim hrptovina i gudurama. Sa istoka i zapada okružuju ga dva potoka koja teku u rijeku Dravu: Vellach/Bela na istoku i Freibach / Borovnica na zapadu.

Na južnoj strani masiv Obira je vezan za ostatak Karavanki na Schaida / Šajda sedlo (1068 m). Od ovog sedla prema istoku teče potok Ebriachbach / Obirski potok. Masiv Obir pored najvišeg vrha sastoji se od još nekoliko vrhova, među kojima je i Kleinobir / Mali Obir s nadmorskom visinom 1948 m, Kuhberg / Kravji vrh, 2024 m, i još nekoliko manje izrazitih vrhova, kao što su: Multi-Spitz (1624 m) i Altberg (1552. m).

Dolina ispod masiva Obir se zove Ebriach / Obirsko, gdje su se smjestila brojna slikovita naselja i visoke planinske farme smještene preko širokih travnatih padina.