Na dosta topografskih karata, pa i na onoj koju preporučuje NP „Pajlenica“, unutar granica ovog nacionalnog parka postoje dva Babina vrha, što je dosta neobično i u većini slučajeva zbunjujuće. Na ovom portalu će se opisati oba vrha s tim da će onaj koji se nalazi zapadno od Svetog brda dobiti ime „Istočni Babin vrh“ a onaj koji se nalazi ponovo zapadno ali od Vaganskog vrha dobiti ime „Zapadni Babin vrh“.

Istočni Babin vrh se nalazi točo iznad mjesta Lovinac i ima nadmorsku visinu 1744 m. U naravi san vrh je travnata prostrana glavica sa ponekim kamenom, koji se dosta oštro obara na sjevernu ličku stranu, prema istoku i zapadu je dio jednog grebena koji započinje sa Svetim brdom i završava u Čičinoj dolini a prema jugu se obara po travnatoj južnoj padini ili po njegovom drugom južnom grebenu do grebenske planinarske staze NP „Paklenica“.

Sa ovog vrha se neometani vidici u svim smjerovima. Prema istoku upečatljiv i lijep je vidik na Sveto brdo, prema sjeveru na sve redom značajnije vrhove Like, prema jugu na dio Velike i Male Paklenice kao i na otoke Srednjeg Jadrana a prema zapadu na gotovo sve značajnije vrhove koji se nalaze u ili izvan granica NP „Paklenica“.

Pristup vrhu nije markiran ali je jednostavan i siguran. Sa istočne strane po izraženom grebenu koji započinje sa Svetim brdom, sa zapadne strane ponovo po grebenu od Čičine doline i sa užne strane sa konforne grebenske staze NP „Paklenica“.