Medviđak (1027m) - je vrh na granici Gorskog kotara i Primorja. Uzdigao se na gornjem rubu strme padine koja se spušta prema Vinodolu. Vrh Medviđaka je kamenita glava stožastog oblika, dobro uočljiva s morske strane i iz Gorskog kotara. Sjeverna mu je strana pokrivena šumom, a južna gola i izložena suncu. Taj labirint šume i krša nekoć je bio dobro stanište medvjeda pa je vrh vjerojatno po njima i dobio ime.

Označen je natpisom imena i nadmorske visine vrha, na kamenu. Pored natpisa u kamen je ugrađen i planinarski žig. Pored vršne stijene, u grmlju, PD Matica je postavilo metalnu ploču s natpisom imena i nadmorske visine vrha.

S vrha se pružaju lijepi vidici na ostale vrhove Gorskog Kotara kao i na priobalje i otoke Kvarnerskog zaljeva.