To je brdovita krška regija sa ogromnim bjelogoričnim šumama u kojima ima i nešto crnogorice. Šume zauzimaju 55% površine Gorskog kotara.

U tim gustim šumama moramo biti spremni na susret sa divljim životinjama koje su ovo područje izabrale za svoj dom. Prvenstveno se to odnosi na medvjede, pa ćete na nekoliko mjesta naići na upozorenja: „Oprez, ulazite u područje medvjeda!“

Klima je oštra planinska kontinentalna sa kratkim i svježim ljetima te dugim i oštrim zimamasa mnogo snijega. Bez obzira na veliku količinu oborina Gorski kotar je siromašan tekućim vodama, tako da planinari trebaju nositi sa sobom pitku vodu.

Planine ovog dijela Gorskog kotara su Klek (1181m), kolijevka hrvatskog planinarstva. 1874. godine J.Frischauf prilikom uspona na Klek potiče osnivanje HPD-a.

Najviši vrh je Kula (1534m) na planini Bjelolasica, a tu još spadaju Bijela kosa, Javorova kosa, Samarske stijene, Bijele stijene, Zagrdski vrh, Viševica, Bitoraj, Kobiljak, Medviđak i Tuhobić.