Musala (2925 m), najviši je vrh u Bugarskoj i na Balkanu, na planini RILA (ujedno istoimeni nacionalni park), nalazi se u jugozapadnom dijelu Bugarske a udaljena je oko 80 km od Sofije. Ime potiče od Musa Allaha (planina Allaha) iz doba dok je Bugarska bila pod turskom vlasti.

Planina Rila je dobila ime po tračkoj riječi koja znači „prepuna vode“ s obzirom da ima dvjestotinjak jezera i izvora vruće vode. Ispod samog vrha Musala smješteno je tzv. Ledeno jezero (najviše balkansko jezero na 2709 m nadmorske visine), a posebno je atraktivno sedam rilskih jezera smještenih u sjeverozapadnom dijelu Rile.

Uspon na Musalu moguć je iz više pravaca. Sa istoka dolinom rijeke Marice. Sa južne strane uspon je moguć iz Jakorude i planinarskog doma Grnčar.