Nazivom Podgorje obuhvaćena je primorska padina Velebita.  Svrha ove obilaznice je upoznavanje dijela Podgorja srednjega Velebita. Tu su uvale Cesarica, Badnjina i Smojveruša, sela Trolokve, Čačići i Dokozići, nekadašnji ljetni stanovi na Pejakuši i Radlovcu, napušteno selo Skorpovac te lako dostupni vrhovi Kurozeb (1167 m) i Stipčev vrh (545 m).

Stanovi su bili sve do pred nekoliko desetljeća puni ljudi i stoke koja je tu pasla preko ljeta. Podgorcisu izlazili sa stokom na Velebit ovdje opisanim i mnogim drugim stazama. Većina podgorskih staza danas je zaboravljena. Samo rijetke od njih odrţavaju i koriste planinari. Neki su stanovi svojevremeno bili prerasli u stalna naselja (Skorpovac, Vrbanska duliba) ali danas su kuće napuštene. U posljednje vrijeme ipak je nekoliko stanova obnovljeno kao vikendice.

Hod “Podgorskim stazama” nalik je putovanju vremeplovom: otkrivamoprošlost i sadašnjost suţivota Podgoraca i moćne planine koja izranja iz mora i penje se do Like.

Izvor: (https://dokumen.tips/documents/pd-kamenjak-rijeka.html)