Poštak (1425 m) - je u naravi mala zaravan, u čijoj se blizini padina počinje naglo obrušavati na sjeverozapadnu stranu.

Poštak je gotovo u cijelosti prekriven prostranim travnjacima, s malo šume i mnogo krških obilježja. Iz daljine se posebno ističe po strmoj, gotovo odsječenoj padini ispod vrha. Osim zbog širokih vidika, planinarski je zanimljiv zbog prirodnog parka neobičnih kamenih skulptura na travnatoj padini pokraj markirane staze, na visini od 1200 metara.

Vrh je označen, natpisom imena i nadmorske visine, na kamenu. Tuljak s upisnom knjigom i žig, ugrađeni su u kamen 30-tak metara ispod vrha, neposredno na markiranoj stazi. Teško ga je promašiti.

Vidik s vrha je neometan u svim smjerovima.