Sisol, naziv za manju uzvisinu koja je dio planinskog masiva Učke. Smješten je na južnim padinama Učke, gdje se krajnji obronci spuštaju postupno u Plominski zaljev.

Tim južnim a pogotovo na njegovim istočnim i zapadnim padinama, mnogobrojni su prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki lokaliteti. Obroncima dominiraju tri vrha: Brgud (906m), Šikovac (779m) i Sisol (835m).

Ljeti je služio za ispašu stoke, pa su na njegovim padinama i danas vidljivi tragovi mnogih pastirskih stanova.

Vrh je označen betonskim blokom na kojem je planinarska oznaka. Pored njega su i ugrađena dva tuljka s upisnim knjigama. Na kamenoj gomili, 10-tak metara prije vrha, nalazi se metalni žig.

Treba pripaziti jer je u gomili pored žiga viđen poskok. Ne dizati kamenje golim rukama i ne sjedati na njega dok se udara žig.

S vrha se pruža lijep pogled na Čepić polje.