Vilaja je planina čiji se južni obronci spuštaju prema obali Trogirskog zaljeva, a sjeverni obronci sežu do ceste Boraja – Seget.

Okružena je živopisnim zagorskim selima Bristivica na jugu, Prapatnica na istoku i Ljubitovica na sjeveru. Prema zapadu na Vilaju se nastavljaju obronci Boraje (Velika Boraja 680 m), a na istočnoj strani spomenuta cesta ju dijeli od vrha Labištice (701 m), koji je prepoznatljiv po TV odašiljaču.

Vilaja – Crni vrh (739 m) - označen je betonskim trigonometrijskim stupom sa natpisom imena i nadmorske visine vrha.

U neposrednoj blizini je metalna kutija u kojoj se nalazi gumeni žig. S vrha se pruža vidik na greben Vilaje, okolne niže i nepoznate vrhove, te na obalu mora.