Kamniško-Savinjske Alpe su planinski lanac koji se nalazi dijelom u Sloveniji a dijelom u Austriji.

Planinski lanac je dobio ime po gradu Kamniku i po rijeci Savinji. Često ih se pojednostavljeno zove Kamniške Alpe ili Savinjske Alpe. Nalaze se na sjeveru Slovenije u blizini granice s Austrijom. Njihova površina je oko 900 četvornih kilometara u Republici Sloveniji. Oko ¾ ovog područja pokriveno je šumom, a vrhovi su goli i stjenoviti.

Logarska dolina nalazi se u Kamniškim ili Savinjskim Alpama. U duljini od sedam kilometara pruža se pod strmim sjevernim obroncima Ojstrice (2350 m) i Planjave (2396 m). Na Planjavu se nastavlja s desne strane Kamniško sedlo (1903 m) i Brana (2253 m).

Sa sjeveroistočne strane dolinu zatvaraju planine Turska gora (2251 m) i Mrzla gora (2203 m). Sve one su više od 2000 metara.

Tu su još vrhovi Skuta (2532 m), Kljuka (2137 m), Kokrška Kočna (2475 m), Jezerska Kočna (2520 m), Veliki Kup (2126 m), Debeli Hrbet (2470 m), Kogel (2100 m), Kranjska Rinka (2422 m), Koroška Rinka (2374 m), Veliki Greben (2006 m), Vilice (2341 m), Srebrno Sedlo (2115 m), Lučka Baba (2336 m), Mala Ojstrica (2013 m), Lučki Dedec (2024 m), Krafička (2082 m) i Grintovec (2558 m) kao njihov najviši vrh.

Vidik s vrha je otvoren na sve strane tako da se vide cijele Kamniško – savinjske alpe, a djelomično Karavanke, Julijske alpe i planine u Austriji. Na sjevernoj padini Skute se nalazi ledenjak koji je uz triglavski jedini u Sloveniji.