Čvrsnica je jedna od najviših planina u BiH. Do nje se dolazi iz dva pravca: sa istočne strane, uz Drežanku, pritoku rijeke Neretve, kroz kanjon Dive grabovice, i sa zapadne strane, iz smjera Jablanice preko Sovićkih vrata i Blidinjeg jezera.

Najviši vrh planine je Pločno, visok 2228 m, i on je četvrti vrh u Bosni i Hercegovini (Maglić 2386 m, Volujak 2336 m, Velika Ljubušnja 2238 m).

Vrh je kamenit. Na njemu je izgrađen telekomuni- kacijski objekat sa stalnom posadom vojnika.

Geodetski stup se nalazi iza telekomunika- cijskog objekta.

Žig se nalazi kod vojnika u objektu. S vrha je neometan pogled u svim smjerovima.

Staze do ovog odredišta