Istočno od udoline, koju čine Gorničko i Mudna dol, prostire se niz slikovitih vrhova i to redom Grleš, Gornik, Nebesa, Crni vrh, Primorski Klek i Jasenovica, koji tvore istočni dio Grobničkih Alpi. Slikovitost ovog najjužnijeg dijela Gorskog Kotara leži u graničnom položaju između mediteranskog i kontinentalnog prostora. Stoga se s južne strane nalaze prostrani pašnjaci, dok se na sjevernoj strani prostire gusti šumski pojas. Najkraći prilaz ovoj skupini vrhova je s Platka.

Vrh Nebesa je stjenoviti greben koji se proteže u smjeru sjever-jug. Na vrhu se nalazi gomila mljevenog kamenja, dok je isti označen jednom željeznom šipkom na vrhu koje je ostatak od nekadašnjeg tuljca u kojem se nekada nalazila upisna knjga.

Sa ovog vrha pružaju se lijepi Vidici na: Obruč, Fratar, Suhi vrh, Učku, cijeli Kvarnerski zaljev, Grobničko polje i cijeli grobnički kraj, Kamenjak, u daljini masiv Velebita, prema istoku Klek a prema sjeveru Crni vrh. Ovaj vrh je kontrolna točka obilaznice „Planinarski putevi Hahlića kroz Pakleno do Nebesa“.