Strilež ćeš je u naravi greben, i kao takav je označen na topografskoj karti Hrvatske. Ima dva istaknutija vrha sa istočne i zapadne strane. Zapadni vrh za 12 metara više od istočnog, nalazi se u visokoj bukovoj šumi bez ikakvih vidika, pa on nije označen kao vršna točka ovog grebena, nego je to napravljeno na istočnom 12 m nižem vrhu ovog grebena, zbog otvorenih vidika sa njega i sa 10 m udaljenog vidikovca. Cijeli ostatak ovog grebena je obrastao u visoku bukovu i grabovu šumu, kamenit je i bez ikakvih vidika sa njega.

Vrh je označen natpisom na kamenu na kojem je istaknuta nadmorska i jegova nadmorska visina. Za isti kamen je pričvršćen i metalni tuljac u kojem se nalazi upisna knjiga i planinarski žig.

Neposredno nakon izlaska na greben Strileža, s lijeve strane je lijep vidikovac, sa kojeg se otvaraju neometani vidici na masiv Velebita, Ravne i otoke Krk, Rab i Cres. Desetak metara dalje je označeni vrh Strilež sa kojeg se otvara jako lijep vidik na Bjelolasicu, Samarske i Bijele stijene