Šator ili Šator planina je planina koja se nalazi istočno od Bosanskog Grahova i Grahovskog polja te čini dio oboda Grahovskog, Glamočkog i Livanjskog polja.

Prema Jovanu Cvijiću to je bilo - široko zaravnjen planinski lanac ograničen krškim poljima dinarskog prostiranja - Glamočkim, Grahovskim i Livanjskim poljem.

S ovog planinskog bila, diže se najviši greben s oštrim vrhom i golim, strmim stranama, piramidalnog oblika, po čemu je čitava planina dobila ime. Planina je otprilike 15 km duga (u smjeru istok-zapad) i 10 km široka u smjeru sjever-jug. Najviši vrh planine je Veliki Šator (1872 m; spominju se još i visine 1873 i u Wikipediji se navodi 1875 metara) dok bi najniži dio bio Preodac (920 m).

Ispod glavnog vrha leži Šatorsko jezero, na visini 1488 m. Najveća dužina Šatora iznosi 20 km a širina 11 km.

S vrha Velikog Šatora pruža se panorama zapadne Bosne: na severu Klekovača, Lunjevača, Javor i Srnetica, prema zapadu venac Dinare i Grahovsko polje, Vitorog, Cincar, Šatorsko jezero je biser planine Šator.

U dubokom cirku, očuvano je jedno od najlepših dinarskih glacijalnih jezera, U bistroj, modrozelenoj boji, ogledaju se litice Malog i Velikog Šatora i Babine grede, koje opkoljavaju jezero sa sjeverne istočne i južne strane. (Izvor: www.dinarskogorje.com)