Zagradski vrh (1087 m) - je jedan od najljepših vidikovaca u hrvatskoj, a najviši je vrh na uzdužnom pojasu primorskog ruba goranske visoravni.

Nalazi se između Vinodolske zaravni i Viševice, te predstavlja prijelazno područje između Vinodola i Velike Kapele.

Sjeverna strana vrha je pod bukovom šumom, a primorska je gola. Vršni dio ima oblik lijepoga travnatog hrpta s kojeg se šire vidici prema Vinodolu, Riječkom zaljevu, Viševici, Liču i Fužinama.

Na istočnom podnožju Zagradskog vrha, na visini od 950 m, pruža se područje lijepih livada gdje su Vinodolci imali svoje ljetne pastirske stanove zvane Zagradi, po kojima je ime dobio i sam vrh. Zagradski je vrh atraktivan i jednostavan za uspon.

Na geodetskom stupu, crvenom bojom ispisana je visina i ime ovog vrha. Pored kamene piramide novi je trokutasti, uzidani žig, a u limenoj kutiji plastični žig "Riječke transverzale" i upisna knjiga.