Biokovo je planinski lanac Dinarida s vrhom Sveti Jure (1762 m) kao drugim najvećim vrhom u Hrvatskoj. Ovaj planinski lanac se može sagledati u tri logičke cjeline i to:

1. Sjeverozapadni dio ovog planinskog lanca čine vrhovi Šćirovac (1619 m), Sveti Ilija (1642 m), Veliki Šibenik (1467 m), Sveti Jure (1762 m), Vošac (1421 m) i Kimet (1556 m). Pejzažno gledano, ovo područje je kraška golet sa šumovitim dijelovima jedino u vrtačama, stoga u ljetnim mjesecima može biti pogubno za planinarenje, prvenstveno zbog nedostatka vode. Gotovo svi vrhovi Biokova su teško dostupni, zahtjevni, vremenski dugotrajni, a gotovo da i nema mogućnosti snabdijevanja vodom u planini. Niti jedan uspon na ove vrhove ne smije se podcijeniti. U ljetnim mjesecima nositi sa sobom 4 – 5 litara vode.

2. Jugoistočni dio ovog planinskog lanca još se zove i Rilić, a čine ga vrhovi Sutvid (1155 m), Sokolić (788 m) te Sveti Ilija (773 m). Osnovno obilježje ova tri vrha je da imaju građene staze gotovo do samog vrha. U prošlosti ovim stazama su išli trgovački putovi prema zaleđu. U ljetnim mjesecima uspone na ove vrhove ne podcjenjivati i ponesti sa sobom dovoljno vode. Svi usponi gotovo u cijelosti idu kraškom goleti ili sitnom makijom koja ne može pružiti zaštitu od sunca.

3. Zabiokovlje u osnovi čini planina Matokit s najvišim vrhom Sveti Rok (1062 m)