Vrh Velikog Šibenika (1467 m) je kamenit ali obrastao u šumu visokog bora. Prilaz samom vrhu je također kamenit. Vršna točka je označena na kamenu s imenom vrha i oznakom nadmorske visine. U neposrednoj blizini vršne točke nalazi se planinarski žig koji je ugrađen kamenu stijenu, na kojoj svježim crvenim slovima i piše ŽIG.

Ovaj vrh nema nikakav pogled, osim stabala crnog bora. Neposredno od ovog vrha okvirno 300 m - 5 minuta hoda po hrptu nalazi se vrh Mali Šibenik (1388 m), koji je nezaboravan vidikovac na Makarsku rivijeru, more i otoke.

Tek kada se dođe na ovaj vrh, naplati se u punom smislu riječi sav planinarski trud i svaka kap prolivenog znoja sa ovim nezaboravnim pogledom.